Skortsedsvägen 7

I fastighetens två byggnader inryms totalt 8 olika lokaler mellan 158 m² och 765 m² med Procurator som största hyresgäst.