Rondellplan 5

Butiks- och kontorslokaler med 3730 m2  ythyrningsbar yta.

Med Strömknallen, Flügger, Djurmagasinet och Candy Corner som några av hyresgästerna.