Björnavägen 74

På Björnavägen 74 finns Nordeks största byggnad med en total yta på nästan 14 000 m².

Mejeriet började byggas på 1940-talet. Utbyggnader och ombyggnationer skedde ända in på 90-talet.
Nordek förvärvade lokalerna 2003 och har sedan dess succesivt utvecklat och förädlat ytorna.

Vi kan idag erbjuda en mängd olika lokaltyper; kontor, butik, lager, vagnshallar, garage och produktionslokaler. Området runt byggnaden är inhägnat med fjärrstyrda grindar. I lokalerna verkar företag i olika branscher.
Vårt senaste projekt var hösten 2012 då vi utförde ombyggnationer och hyresgästanpassningar för vår hyresgäst Norrmejerier.