Krokvägen 6

Fastigheten på Krokvägen kallas fortfarande för AGA-gas i Örnsköldsvik efter företagets tidigare verksamhet i lokalerna.

För närvarande hyr Bergnäset Ställningsmontage (dotterbolag till NCC) den ena av fastighetens byggnader. Runt byggnaden finns rymliga markytor som för närvarande disponeras som upplag av byggnadsställningar.

I fastighetens andra byggnad inryms en djurbutik, Reginas Zoohörna.